Produksjon - Bunad For Menn

Kunne du være så snill å dele oss på sosiale medier?Powered by SmugMug Log In

Henning Kumle har hovedfag i historie og har det faglige ansvaret for bunadsproduksjonen til Bunad For Menn

Henning Kumle har det faglige ansvaret for at bunadene blir riktig laget, og samarbeider med mange dyktige skreddere og husflids håndverkere. Henning Kumle har Hovedfag i Historie fra Universitetet i Oslo i tilegg til å ha lang erfaring med utvikling av Norske folkedrakter.

Bunadhenning kumlehenning kumle bunadhenning holm kumle