Opplev et hjorteoppdrett - Bunad For Menn

Kunne du være så snill å dele oss på sosiale medier?Powered by SmugMug Log In

Hjorteoppdrett som pedagogisk ressurs

Fabergshagen gård som pedagogisk ressurs er noe som blir viktigere og viktigere etter hvert som vi stadig fjerner oss lenger fra naturen i dagliglivet. Som hjorteoppdretter representerer vi i denne sammenheng en unik ressurs.

Hjort i oppdrett preger med sin atferd landskapet de lever i. Kulturbeiter og åpen skog er et landskap vi liker, og det ser du mye av på Fabergshagen går på Ringsaker.

Hos oss kan du fotografere disse elegante dyra med mangfoldig atferd i naturskjønne omgivelser. Lauvskjæring av trær er viktig for å bevare kulturlandskapet på Farbergshagen gård og samtidig produsere kjøtt i hjortehegn.

hjorteoppdrett