Opplev et hjorteoppdrett - Bunad For Menn

Kunne du være så snill å dele oss på sosiale medier?Powered by SmugMug Log In

Nytt liv blir til

Hjortene hos Fabergshagen gård har levd hele sitt liv i et miljø som er helt likt det ”Østlandshjorten" lever ute i skogene våre. Beiter er en blanding av skog, utmark og frodige grasbeiter.

Våre hjorter har aldri tørstet eller manglet mat. Bekken som renner gjennom hegnet gir alltid vann, og størrelsen på hegnet gir optimale betingelser for dyra våre. Den nyfødte hjortekalven tar sine første vaklende skritt i hjortehegnet på Faberghagen gård i Ringsaker.

hjorteoppdrett