Opplev et hjorteoppdrett - Bunad For Menn

Kunne du være så snill å dele oss på sosiale medier?Powered by SmugMug Log In

Vi har full kontroll over et komplett produksjonslinje for hjortekjøtt

Vi har egne hjortehegn, driftsbygninger og hjorteslakteri. Dermed har vi full kontroll over et komplett produksjonslinje for hjortekjøtt og foredling av hjortekjøtt helt fram til konsument. Her foregår det foring av norsk kronhjort med rundballer.

hjorteoppdrett