Opplev et hjorteoppdrett - Bunad For Menn

Kunne du være så snill å dele oss på sosiale medier?Powered by SmugMug Log In

Skape nytt beite gjennom svedjebruk

Her blir nytt beite til hjort og kjøttproduksjon produsert gjennom felling og rydding av krattskog. Vi har gradvis bygget opp en bærekraftig bestand av norsk kronhjort med utgangspunkt i den ville hjortebestanden.

hjorteoppdrett