Opplev et hjorteoppdrett - Bunad For Menn

Kunne du være så snill å dele oss på sosiale medier?Powered by SmugMug Log In

Hjorteoppdrett er en ny næring i Norge

Hjorteoppdrett er en forholdsvis ny næring i Norge. I dag er det ca 70 oppdrett i Norge. Hjorteavl, eller hjorteoppdrett, er en relativt ny næring i Norge. På verdensbasis har oppdrett av ulike arter av hjortevilt en lang historikk, men moderne oppdrett så dagens lys først på slutten av 60 tallet.

New Zealand og Tyskland startet omtrent parallelt. Etterspørselen etter hjortekjøtt er stor. Hjorten kan utnytte areal som ikke har stor alternativ bruksverdi. Hjorteoppdrett er forholdsvis lite arbeidskrevende sammenlignet med tradisjonelt husdyrhold.

Det krever mindre investering i form av bygningsmasse sammenliknet med tradisjonelt husdyrhold. Hjortekjøtt er et eksklusivt nisjeprodukt med høg kilopris. Hjorten holder kulturlandskapet i hevd. Når hjorten beiter blir landskapet grønnere for vært eneste år derfor er hjortehegn en ypperlig matprodusent.

hjorteoppdrett