Opplev et hjorteoppdrett - Bunad For Menn

Kunne du være så snill å dele oss på sosiale medier?Powered by SmugMug Log In

Produksjon av livdyr og sunt, velsmakende kjøtt

Hensikten med hjorteoppdrett er å produsere velsmakende og sunt kjøtt. Oppdrett av kronhjort baserer seg på den norske arten, Cervus elaphus atlanticus. Hjorten er fanget inn fra den ville dyrene i Norge.

Hjorten utnytter gress og vekster i utmarka bedre enn vanlige husdyr. Likevel bruker vi kraftfor. Hensikten er todelt. Vi ønsker både å gi ekstra nærings og samtidig for å få god kontakt med dyra slik at de er lettere å arbeide med. Hjorteoppdrett krever få investeringer i bygning og anlegg fordi dyrene går ute hele året.

De største utgiftene er knyttet til gjerder og en driftsbygning. Hjorteoppdrett basert på Norsk kronhjort er en miljøvennlig måte produsere kvalitetskjøtt.

hjorteoppdrett