Produksjon - Bunad For Menn

Kunne du være så snill å dele oss på sosiale medier?



Powered by SmugMug Log In

Produksjon av bunad i Thailand. Her broderes damebunad.

Hele familien er samlet. Far broderer damebunad mens mor hjelper barna med lekser.

produksjon Thailandsy bunad ThailandUtenlandsk bunadsproduksjonbroderer damebunad