Produksjon - Bunad For Menn

Kunne du være så snill å dele oss på sosiale medier?Powered by SmugMug Log In

Arbeid i sølvsmien til Bunad For Menn

Dyp konsentrasjon må til for at alle små detaljer skal stemme når bunadsølv lages uten moderne maskiner og utstyr. Sølvsmedene til Bunad For Menn har lang erfaring med å lage bunadssølv.

bunadsølvsølvsmed bunadsølvsølv til bunadsølvbeslått