Produksjon - Bunad For Menn

Kunne du være så snill å dele oss på sosiale medier?Powered by SmugMug Log In

Dyktige sølvsmeder lager bunadssølv

Her er ingen detaljer overlatt til tilfeldighetene. Håndverket sølvsmedene utfører er basert på gamle teknikker uten bruk av moderne maskiner.

bunadssølvsølv til mannsbunadsølv til bunadsølvbeslått