Produksjon - Bunad For Menn

Kunne du være så snill å dele oss på sosiale medier?Powered by SmugMug Log In

Gammeldags hespetre er fortsatt i bruk på vevstua.

Hespetreet brukes fortsatttil å lage stoff for bunadsproduksjon.

hespetreproduksjon av stoff til bunadbunadstoffer